Καθημερινά από τις 4 μμ. έως τις 8 μμ. υπάρχουν στην αίθουσα μελέτης ένας καθηγητής σε κάθε τραπέζι. Μαθηματικός – Φυσικός –Φιλόλογος

Στο ένα τραπέζι υπάρχει επί τέσσερις ώρες κάποιος από τους Μαθηματικούς του φροντιστηρίου μας. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποιόν Μαθηματικό θα απευθυνθούν αφού υπάρχει πρόγραμμα στον πίνακα ανακοινώσεων για το ποιος θα περιμένει εκεί τους μαθητές.

Έτσι μπορούν να καλύψουν τα κενά τους , να λύσουν τις απορίες τους και να κάνουν ασκήσεις  εκτός από αυτές που κάνουν στο τμήμα. Εννοείται πως η βοήθεια αυτή παρέχεται προς όλους τους μαθητές του φροντιστηρίου χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Στο δεύτερο τραπέζι υπάρχει επί τέσσερις ώρες κάθε Δευτέρα- Τετάρτη και Παρασκευή ένας από τους Φυσικούς του φροντιστηρίου μας. Τρίτη και Πέμπτη υπάρχει  Χημικός. Οι μαθητές του φροντιστηρίου μας έχουν τη ευκαιρία να τους χρησιμοποιούν χωρίς επιβάρυνση από τις 4 μμ. έως τις 8 μμ. καθημερινά.

Στο τρίτο τραπέζι του χώρου μελέτης βρίσκεται καθημερινά ένας από τους Φιλολόγους του φροντιστηρίου μας,. Στον πίνακα ανακοινώσεων θα βρούν οι μαθητές μας από ποιόν φιλόλογο θέλουν να βοηθηθούν στην κάλυψη των κενών και των αποριών τους, κάθε ώρα από τις 4 μμ. έως τις 8 μμ.

 
© 2010 www.theoklitos.gr - Κοντά σας από το 1986 | Ενημέρωση Γονέων